Wilt u ons contacteren?

CHRONISCHE PIJNEN & VERMOEIDHEID

In de praktijk gebruiken we het ZEHM-programma voor de behandeling van chronische pijnen en vermoeidheid.

Wanneer is het ZEHM-programma interessant voor u?

U heeft chronische pijn, fibromyalgie, al dan niet in combinatie met vermoeidheid en heeft reeds vele therapieën en onderzoeken gehad zonder resultaat. Dan spreken we over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Kort gezegd gaat het om lichamelijke klachten die niet objectiveerbaar zijn en die niet door adequaat medisch onderzoek verklaard kunnen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om chronische pijn en vermoeidheid.
Deze klachten hebben een grote impact op uw persoonlijk leven. Ze zorgen ervoor dat u niet in balans bent. Het lukt u moeilijk om te functioneren op persoonlijk, relationeel en arbeidsvlak. Het programma is een gedrag georiënteerd beweegprogramma, het “Zelfactie Energie- en Herstelmanagement”-programma (ZEHM). Want het zal u duidelijk worden waarom anderen u wel kunnen steunen, maar u niet kunnen helpen. Er is namelijk maar één persoon die voelt wat u voelt, de ervaring heeft die u heeft en die uw omstandigheden kent en dat bent uzelf. Wilt u ondanks uw pijn of vermoeidheid uw belastbaarheid en functioneren verbeteren? Informeer dan gerust bij Lars.

Hoe ziet het revalidatieprogramma uit?

1. Allereerst krijgt u een uitgebreid vraaggesprek aan de hand van vragenlijsten. U wordt vanuit een holistisch kader onderzocht, u legt een belastbaarheidstest af en er worden persoonlijke doelen ten aanzien van de revalidatie besproken.
2. Indien er noodzakelijke behandelaspecten zijn, dan worden deze behandeld vooraleer de revalidatie van start gaat.
3. U wordt tijdens het revalidatieprogramma getraind middels de principes van Graded Activity (stapsgewijze opbouw), de eerste 6 weken 2 maal per week, de volgende 6 weken 1 maal per week.
4. Tijdens het 12 weken durende programma, vinden 8 sessies plaats waarbij u onder andere inzicht verwerft in de functie van “uw pijn” en hoe u op een gezonde manier stapsgewijs uw pijn positief kunt beïnvloeden, waardoor u uiteindelijk de baas bent over uw pijnklachten.

Gsm: +32 (0)485 10 67 48
Tel:   +32 (0)9 225 61 31
Gaverlandstraat 67
9031 Drongen (Gent)